Nyelvvizsga

Iskolánkban a legismertebb nyelvvizsga típusokra - legyen az akár szakmai nyelvvizsga - segítünk felkészülni. Sokan kérdezik, hogy melyik nyelvvizsga típust könnyebb letenni, melyikhez szükséges több nyelvtani tudás, milyen feladatokból áll egy nyelvvizsga?

Szeretnénk segíteni a választásban, ezért néhány gondolatban összefoglaltuk az egyes nyelvvizsga típusok legfontosabb jellemzőit.
A részleteket itt találod.

Nyelvvizsgadíj visszaigénylése

Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a nyelvvizsgadíj visszaigényléséről! A sikeres nyelvvizsga díját így kaphatjátok vissza! (Forrás: eduline.hu)

Kik kaphatják vissza a nyelvvizsgák díját 2018-tól?

A legfontosabb, sok nyelvtanulót érintő szabály: nemcsak azok kaphatják vissza a 2018. január 1. után megszerzett nyelvvizsga díját, akik most először szóbeliztek-írásbeliztek sikeresen, hanem azok is, akik már rendelkeznek alacsonyabb szintű vagy más nyelvből szerzett bizonyítvánnyal.
A kedvezmény a 35 évnél fiatalabbakra vonatkozik.

A vizsga vagy a bizonyítvány kiállításának időpontja számít?

A kormányrendelet a 2018. január 1. után letett vizsgákról szól – vagyis a vizsga, nem pedig a bizonyítvány kiállításának dátumát veszik figyelembe.

Milyen vizsgák díját lehet visszaigényelni?

A Magyarországon akkreditált, középfokú (vagyis B2-es) és felsőfokú (C1-es) angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, latin, portugál, arab, héber, kínai, japán, holland, finn és nemzetiségi nyelvekből tett nyelvvizsgákra, a komplex, valamint az egyesíthető írásbeli és szóbeli részvizsgákra, az általános és a szaknyelvi vizsgákra is. Emellett vissza lehet igényelni a nyelvvizsga-honosítás díját is.
Fontos, hogy a sikertelen nyelvvizsga díja nem jár vissza, ahogy a nem akkreditált, valamint az alapfokú, vagyis a B1-es nyelvvizsgák díja sem.

Vagyis a legfontosabb, hogy sikerüljön a vizsga?

Így van, a sikertelen nyelvvizsga díját nem lehet visszaigényelni, tehát érdemes alaposan felkészülni. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a tényleges tudásunkkal - időben, még a vizsga előtt meg kell tudnunk, hogyan állunk. Ehhez a vizsgaközpontok oldalain elérhető próbatesztekből legalább egyet érdemes megoldani, szigorúan időre.

Mekkora összeget kaphatnak vissza a sikeresen nyelvvizsgázók?

A komplex vizsga díját visszakapják, a maximális összeg 34 500 forint, ez egyébként adómentes. Ha valaki 2018. január 1. után, de külön-külön teszi le az írásbelit és a szóbelit, és a két vizsga között egy évnél nem telik el több idő, mind a két részvizsga díját visszaigényelheti.
Ezzel szemben azok, akik az írásbelit már korábban, például 2017-ben letették, és 2018-ban csak szóbeliznek, csak a szóbeli díját kaphatják vissza. A külföldön szerzett nyelvvizsgával rendelkezők a honosítás díját kérhetik vissza, szintén maximum 34 500 forintig.

Hogyan kell visszaigényelni a vizsgadíjat?

A nyelvtanulóknak a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése után egy évük van a visszaigénylésre.
Fontos, hogy amikor az írásbeli és a szóbeli előtt befizetik a vizsgadíjat, kérjenek névre szóló számlát, ezzel és egy kitöltött formanyomtatvánnyal kérhetik majd a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál a visszatérítést - ez újdonság a rendelet tervezetéhez képest.
Ezek után harminc napon belül döntenek a visszaigénylés jogosságáról, a jogosultságot ellenőrizni fogják az Oktatási Hivatal nyelvvizsga-nyilvántartásában.

Nyelvvizsga típusok

A különböző szinteken (alap, közép -és felsőfok) változnak a követelmények, itt azokat a jellemzőket olvashatod, amik minden szinten előfordulnak.

Ha ezek után még nem vagy teljesen biztos benne, hogy tudásodhoz, elvárásaidhoz melyik vizsga illik a legjobban, szakképzett tanáraink felmérik tudásodat és szívesen segítenek.

Origo nyelvvizsga:
 • a szóbeli vizsga 3 részből áll. Először a vizsgáztatóval kell beszélgetned általános támákról. A következő feladat a jól ismert képelemzés, melynél egy képet húzol és beszélsz róla, ha elakadsz a vizsgázató kérdésekkel segít. Végül pedig egy szituációs szerepjáték következik.
 • a hallás utáni szövegértésnél háromszor hallgathatod meg a szöveget és egy, a szöveggel kapcsolatos feladatlapot kell kitöltened
 • az írásbeli résznél általában egy levelet vagy fogalamazást kell írnod a megadott szempontok alapján, a szövegértési feladatnál a szöveggel kapcsolatos magyar nyelvű kérdésekre kell válaszolnod. Ezeken kívül szinttől függően fordítási feladat, egy idegen nyelvű adatlap kitöltése vagy teszt következik. Az irásbelin a teszt kivételével használhasz szótár
 • sikeresen vizsgáztál ha elérted az összpontszám 60%-át, valamint a nyelvi alapkészségenkénti minimum 40%-ot.
További leírásért kattints ide!

TELC nyelvvizsga:
 • a levélírásnál két téma közül választhatsz, kicsi nehézség talán, hogy hivatalos vagy félhivatalos levelet kell írnod 3 megadott szempont alapján
 • a szövegértési feladat 3 részből áll, itt feleletválasztós és párosítási feladatokkal találkozhatsz
 • a nyelvtani tudásodat szintén feleltválasztós, behelyettesítős teszttel mérik, kifejezéseket kell helyettesítened egy "hiányos" szövegbe, kiválasztanod a megadott 3 lehetőség közül
 • a halott szöveg értése feladatnál különböző szövegeket kell meghallgatnod és a megadott állításokról eldönteni, hogy igaz vagy hamis
 • a beszédkészség felmérése 4 különböző részből áll, először bemelegítésként egy másik vizsgázóval beszélgetsz egyszerű bemutatkozás szinten, ezt még nem értékelik. Ezután egy választott témát röviden be kell mutatni a beszélgetőpartnernek (pl.: film, utazás, könyv). A harmadik részben egy témával kapcsolatban (általában egy újságcikk) kell kifejtened a véleményed és röviden beszélgetni egy másik vizsgázóval. Végül a vizsgázóknak közösen kell megterveznie valamit, pl. egy kirándulás vagy party szervezése
 • sikeresen vizsgáztál, ha az írásbeli és a szóbeli részen is elérted a 60%-ot
Részletes infórmációkat itt találsz.

ECL nyelvvizsga:
 • a szóbeli ennél a típusnál is egy rövid bemutatkozó beszélgetéssel kezdődik, ez még nem számít bele az értékelésbe. Ezután egy kiválasztott témáról kell beszélgetned egy másik vizsgázóval, ennél a feladatnál a nyelvtani tudásodat mérik. Végül egy képet kell elemezned, a vizsgáztató szükség esetén kérdésekkel segít
 • a halott szöveg értését 2 szöveg kétszeri meghallgatásával mérik fel, ezután egy feladatlapot kell kitöltened a szövegekkel kapcsolatban
 • az írásbelinél két - a szintednek megfelelő szószámú - fogalmazást kell írnod, szótárt nem használhatsz
 • a szövegértéses feladatnál szintén 2 szöveget kapsz és egy feladatlap kérdéseire válaszolva mérik fel mennyit értettél meg az adott szövegből, szótárat itt sem használhatsz
 • akkor vizsgáztál sikeresen, ha mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán készségenként eléred a 40%-ot, összeségében pedig mindkét vizsgán külön-külön a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.
Az egyes készségekhez letölthető tesztekért és részletesebb információért kattins ide!

ÖSD nyelvvizsga:
 • csak németből tehetsz ÖSD nyelvvizsgát
 • beszédközpontú, a valós helyzetekben előforduló nyelvi és kommunikációs készségeket vizsgálja
 • a szövegértés és a hallás utáni értés feladatnál a német nyelvterület országaiból (Ausztria, Németország, Svájc) használnak fel szövegeket
 • az írásbeli résznél a szövegértési feladatok nagyon hangsúlyosak, szöveg kiegészítős, felelet választós és párosítós feladatok fordulnak elő. Ezután egy reklamációs levelet kell írnod, majd 3 témából egyet részletesen kifejtened
 • a hallás utáni értés két részből tevődik össze, a hallott szöveg alapján az állításokról kell eldöntened, hogy igaz vagy hamis, majd egy táblázat kiegészítős feladat következik
 • a szóbeli első része egy bemutatkozó beszélgetés, amely után egy képet kell leírnod (3 közül választhatsz), végül egy konkrét témában kell a véleményedet kifejtened
 • a sikeres vizsgához készségenként legalább 40%-ot és az összpontszám 60%-át kell elérned
Ide kattintva olvashatsz még részleteket.

BME nyelvvizsga:
 • a szóbeli vizsga egy személyes beszélgetéssel kezdődik, majd a kiválasztott képről kell beszélned, végül egy szituációba beleképzelve magad a vizsgáztatóval beszélgetni
 • a halott szöveg értését igaz-hamis választásos feladattal mérik és a szövegről jegyzetet kell készítened
 • az írásbeli 4 részből tevődik össze, elsőként egy "lyukas" szöveget kell kiegészítened , ezután megadott szempontok alapján levelet írnod, majd a szövegérétéses feladatnál kérdésekre válaszolni és végül a vizsga szintjétől függő információ közvetítéses feladat következik. Az első feladat kivételével használhatsz szótárat
 • a sikeres vizsgához ennél a típusnál is az összesen elérhető pontszám legalább 60%-a szükséges, de meg kell lenni a készségenkénti minimum 40%-nak is
További információkat itt találsz.
Tervezett kezdési időpontok

2018. június
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
28
29
30
31
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
16
17
21
22
23
24
27
29
30
1